Posebna ponuda za sve rezervacije u periodima:
od 20.04. do 26.04.2018 te
od 05.05. do 15.05.2018